เกี่ยวกับอาจารย์


ศ.สพ.ญ. อาภรณ์ จันท์จารุณี

Prof. Aporn Chuncharunee
ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(สัตววิทยา), สพ.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
SB203580 Modulates p38 MAPK Signaling and Dengue Virus-Induced Liver Injury by Reducing MAPKAPK2, HSP27, and ATF2 Phosphorylation.
Sreekanth GP, Chuncharunee A, Sirimontaporn A, Panaampon J, Noisakran S, Yenchitsomanus PT, Limjindaporn T.
PLoS One. 2016 11 (2)
Role of ERK1/2 signaling in dengue virus-induced liver injury.
Sreekanth GP, Chuncharunee A, Sirimontaporn A, Panaampon J, Srisawat C, Morchang A, Malakar S, Thuwajit P, Kooptiwut S, Suttitheptumrong A, Songprakhon P, Noisakran S, Yenchitsomanus PT, Limjindaporn T.
Virus Res. 2014 0 15 - 26
Bone Sparing Effect of a Novel Phytoestrogen Diarylheptanoid from Curcuma comosa Roxb. in Ovariectomized Rats
Tantikanlayaporn, D; Wichit, P; Weerachayaphorn, J; Chairoungdua, A; Chuncharunee, A; Suksamrarn, A; Piyachaturawat, P
PLOS ONE 2013 0
Zederone, a Sesquiterpene from Curcuma elata Roxb, is Hepatotoxic in Mice
Pimkaew P, Suksen K, Somkid K, Chokchaisiri R, Jariyawat S, Chuncharunee A, Suksamrarn A, Piyachaturawat P
INTERNATIONAL JOURNAL OF TOXICOLOGY 2013 32 6 454 - 462
Long-term effect of phytoestrogens from Curcuma comosa Roxb. on vascular relaxation in ovariectomized rats
Intapad S., Saengsirisuwan V., Prasannarong M., Chuncharunee A., Suvitayawat W., Chokchaisiri R., Suksamrarn A., Piyachaturawat P.
Journal of Agricultural and Food Chemistry 2012 60 3 758 - 764
The patterns of proximal attachments of the popliteus muscle: Form and function
Chuncharunee, A; Chanthong, P; Lucksanasombool, P
MEDICAL HYPOTHESES 2012 78 2 221 - 224
The effect of coenzyme Q10 and curcumin on chronic methanol intoxication induced retinopathy in rats
Chirapapaisan N, Uiprasertkul M, Chuncharunee A
Journal of the Medical Association of Thailand 2012 95 S76 - S81
A protective effect of Curcuma comosa Roxb. on bone loss in estrogen deficient mice
Weerachayaphorn, J. Chuncharunee, A. Mahagita, C. Lewchalermwongse, B. Suksamrarn, A. Piyachaturawat, P.
Journal of Ethnopharmacology 2011 137 2 956 - 962
The patterns of proximal attachments of the popliteus muscle: Form and function
Chuncharunee A., Chanthong P., Lucksanasombool P.
Medical Hypotheses 2011 78 2 221 - 224
Re-evaluating acridine orange for rapid flow cytometric enumeration of parasitemia in malaria-infected rodents
Bhakdi S.C., Sratongno P., Chimma P., Rungruang T., Chuncharunee A., Neumann H.P.H., Malasit P., Pattanapanyasat K.
Cytometry Part A 2007 71 9 662 - 667
Cholesterol lowering effects of a choleretic phloracetophenone in hypercholesterolemic hamsters
Piyachaturawat P., Srivoraphan P., Chuncharunee A., Komaratat P., Suksamrarn A.
European Journal of Pharmacology 2002 0 439 141 - 147
Evaluation of the acute and subacute toxicity of a choleretic phloracetophenone in experimental animals
Piyachaturawat P., Tubtim C., Chuncharunee A., Komaratat P., Suksamrarn A.
Toxicology Letters 2002 129 1 123 - 132
Choleretic activity of phloracetophenone in rats: Structure-function studies using acetophenone analogues
Piyachaturawat P., Chai-Ngam N., Chuncharunee A., Komaratat P., Suksamrarn A.
European Journal of Pharmacology 2000 287 2 221 - 227
Effect of Curcuma comosa extract on male fertility in rats
Piyachaturawat P., Timinkul A., Chuncharunee A., Suksamrarn A.
Pharmaceutical Biology 1999 37 1 22 - 27
Growth suppressing effect of Curcuma comosa extract on male reproductive organs in immature rats
Piyachaturawat P., Timinkul A., Chuncharunee A., Suksamrarn A.
Pharmaceutical Biology 1998 36 1 44 - 49
Effect of phloracetophenone on bile flow and biliary lipids in rats
Piyachaturawat P., Suwanampai P., Komaratat P., Chuncharunee A., Suksamrarn A.
Hepatology Research 1998 12 3 198 - 206