เกี่ยวกับอาจารย์


ศ.นพ. สรรใจ แสงวิเชียร

Prof. SANJAI SANGVICHIEN
ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., พ.ด.
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
The study of position of antilingula, midwaist of mandibular ramus and midpoint between coronoid process and gonion in relation to lingula of 92 Thai dried mandibles as potential surgical landmarks for vertical ramus osteotomy
Apinhasmit, W. Chompoopong, S. Jansisyanont, P. Supachutikul, K. Rattanathamsakul, N. Ruangves, S. Sangvichien, S.
Surgical and Radiologic Anatomy 2011 33 4 337 - 343
The study of position of antilingula, midwaist of mandibular ramus and midpoint between coronoid process and gonion in relation to lingula of 92 Thai dried mandibles as potential surgical landmarks for vertical ramus osteotomy
Apinhasmit, W. Chompoopong, S. Jansisyanont, P. Supachutikul, K. Rattanathamsakul, N. Ruangves, S. Sangvichien, S.
Surgical and Radiologic Anatomy 2010 0 1 - 7
The acromial morphology of Thais in relation to gender and age: Study in scapular dried bone
Sangiampong A., Chompoopong S., Sangvichien S., Thongtong P., Wongjittraporn S.
Journal of the Medical Association of Thailand 2007 90 3 502 - 507
Mental foramen in Thais: an anatomical variation related to gender and side
Apinhasmit W., Methathrathip D., Chompoopong S., Sangvichien S.
Surgical and Radiologic Anatomy 2006 28
Clinical anatomy of the posterior maxilla pertaining to Le Fort I osteotomy in Thais
Apenhasmit W., Chompoopong S., Methathrathip D., Sangvichien S., Karuwanarint S.
Clinical Anatomy 2005 18 5 323 - 329
Chorangiopagus parasiticus twins: case report.
Atisook R., Toongsuwan S., Sangvichien S.
Journal of the Medical Association of Thailand 1995 78 9 502 - 504