เกี่ยวกับอาจารย์


อ.นพ. บุญส่ง เจริญวัฒน์

Lecturer Boonsong Chareonwat
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.
สาขาที่ทำ / สนใจ : มหกายวิภาคศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Surgical anatomy of the axillary nerve branches to the deltoid muscle
Leechavengvongs S., Teerawutthichaikit T., Witoonchart K., Uerpairojkit C., Malungpaishrope K., Suppauksorn S., Chareonwat B.
Clinical Anatomy 2014 0
Surgical anatomy of the radial nerve branches to triceps muscle
Uerpairojkit C., Ketwongwiriya S., Leechavengvongs S., Malungpaishrope K., Witoonchart K., Mekrungcharas N., Chareonwat B., Ongsiriporn M.
Clinical Anatomy 2013 26 3 386 - 391
Surgical anatomy of the radial nerve branches to triceps muscle
Uerpairojkit C., Ketwongwiriya S., Leechavengvongs S., Malungpaishrope K., Witoonchart K., Mekrungcharas N., Chareonwat B., Ongsiriporn M.
Clinical Anatomy 2012 0
Variations in abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis tendons in the Quervain syndrome: A surgical and anatomical study
Kulthanan T., Chareonwat B.
Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery 2007 41 1 36 - 38