เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร. พันโท.ญ.สุพิน ชมภูพงษ์

Assoc. Prof. Dr. Supin Chompoopong
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(จุลชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Neuroprotective Effects of Germinated Brown Rice in Rotenone-Induced Parkinson’s-Like Disease Rats
Chompoopong S., Jarungjitaree S., Punbanlaem T., Rungruang T., Chongthammakun S., Kettawan A., Taechowisan T.
NeuroMolecular Medicine 2016 18 (3) 334-346
Retinal cell and white matter damages related to memory deficits in voice-cued fear test attunated by sea cucumber extracts (Holothuria Scabra)
Naowasiri T, Rungruang T, Pakaprot N, Taechowisan T, Sobhon P, Chompoopong S
Siriraj Medical Journal. 2016 2016 68 (3): (Suppl 1) S64-S70
Improvement of cognitive impairment in morris water maze by sea cucumber extracts (Holothuria Scabra).
Padungraksart F, Rungruang T, Pakaprot N, Taechowisan T, Sobhon P, Chompoopong S.
Siriraj Med J. 2016 2016 68 (3) (Suppl 1) S11-S17
Alternative Landmarks of the Mandibular Foramen to Prevent Nerve Injury during Ramus Surgery.
Apinhasmit W, Chompoopong S, Jansisyanont P.
J Med Assoc Thai. 2015 98 6 574 - 81
Topical application of Terminalia chebula extract helps croton oil-induced dermatitis in mice
Sukakul T., Kettawan A., Chompoopong S., Rungruang T.
International Food Research Journal 2013 20 5 2269 - 2272
Reversible short-term and delayed long-term cognitive impairment induced by chronic mild cerebral hypoperfusion in rats
Thong-Asa K., Chompoopong S., Tantisira M.H., Tilokskulchai K.
Journal of Neural Transmission 2013 120 8 1225 - 1235
The effect of vitamin c on morphology and histology of liver and spleen of plasmodium - infected mice
Rungruang T., Kaewkongkwan Y., Sukakul T., Kettawan A., Chompoopong S., Boonmars T.
International Food Research Journal 2013 20 4 1639 - 1643
The Effect of 17β-Estradiol on Viability of Primary Culture of Astrocyte following Chronic Ethanol Induction
Soeikrathok C, Rungruang T, Tapechum S, Chaisuksunt V, Chompoopong S
Journal of Microscopy Society of Thailand 2013 27 1 50 - 55
Anatomical considerations of the Thai fibula used as a fibula osteocutaneous free flap in mandibular reconstruction and dental implant placement
Apinhasmit W., Sinpitaksakul P., Chompoopong S.
Journal of the Medical Association of Thailand 2012 95 4 561 - 568
Occurrence of the foramen of vesalius and its morphometry relevant to clinical consideration
Chaisuksunt V., Kwathai L., Namonta K., Rungruang T., Apinhasmit W., Chompoopong S.
The Scientific World Journal 2012 0
Postinjury Administration of 17 beta-Estradiol Induces Protection in the Gray and White Matter With Associated Functional Recovery After Cervical Spinal Cord Injury in Male Rats
Siriphorn, A; Dunham, KA; Chompoopong, S; Floyd, CL
JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 2012 520 12 2630 - 2646
Anatomical consideration of pterion and its related references in thai dry skulls for pterional surgical approach
Apinhasmit W., Chompoopong S., Chaisuksunt V., Thiraphatthanavong P., Phasukdee N.
Journal of the Medical Association of Thailand 2011 94 2 205 - 214
The study of position of antilingula, midwaist of mandibular ramus and midpoint between coronoid process and gonion in relation to lingula of 92 Thai dried mandibles as potential surgical landmarks for vertical ramus osteotomy
Apinhasmit, W. Chompoopong, S. Jansisyanont, P. Supachutikul, K. Rattanathamsakul, N. Ruangves, S. Sangvichien, S.
Surgical and Radiologic Anatomy 2011 33 4 337 - 343
The study of position of antilingula, midwaist of mandibular ramus and midpoint between coronoid process and gonion in relation to lingula of 92 Thai dried mandibles as potential surgical landmarks for vertical ramus osteotomy
Apinhasmit, W. Chompoopong, S. Jansisyanont, P. Supachutikul, K. Rattanathamsakul, N. Ruangves, S. Sangvichien, S.
Surgical and Radiologic Anatomy 2010 0 1 - 7
17beta-estradiol protects Schwann cells against H2O2-induced cytotoxicity and increases transplanted Schwann cell survival in a cervical hemicontusion spinal cord injury model
Siriphorn, A. Chompoopong, S. Floyd, C. L.
Journal of Neurochemistry 2010 115 4 864 - 872
Characterization of a graded cervical hemicontusion spinal cord injury model in adult male rats
Dunham, K. A. Siriphorn, A. Chompoopong, S. Floyd, C. L.
Journal of Neurotrauma 2010 27 11 2091 - 2106
ELECTRICAL STIMULATION ON THE DENERVATED MUSCLE ATTENUATES NEUROPATHIC PAIN AFTER SPARED NERVE INJURY
Bamrungsuk, K; Chompoopong, S; Tilokskulchai, K
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 2010 115 67 - 68
EVALUATION OF ANTINOCICEPTIVE ACTIVITIES OF PYRIDOXINE AND CENTELLA ASIATICA IN RATS
Thiensukont, N; Tianwattanatada, S; Bamrungsuk, K; Chompoopong, S
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 2010 115 68 - 68
Effect of malaria infection and dexamethasone on spleen morphology and histology
Rungruang, T; Chaweeborisuit, P; Klosek, SK
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 2010 41 6 205 - 214
Anatomical Considerations of the Deep Peroneal Nerve for Biopsy of the Proximal Fibula in Thais
Chompoopong S; Apinhasmit W; Sangiampong A; Amornmettajit N; Charoenwat B; Rattanathamsakul N; Supachutikul K; Sangvichien S
CLINICAL ANATOMY 2009 22 2 256 - 260
The neurite outgrowth measurement of dorsal root ganglia explants cultured on estrogen and Schwann cell-conditioned medium by using image analysis
Siriphorn A, Chompoopong S, Tilokskulchai K
Siriraj Med J 2009 61 130 - 134
EFFECT OF TREADMILL EXERCISE AND COGNITIVE PERFORMANCE OF DISCRIMINATIVE LEARNING TASK IN RATS WITH MILD CHRONIC CEREBRAL HYPOPERFUSION
Chancharoen, P; Tilokskulchai, K; Tantisira, M; Chompoopong, S; Yameobsilp, T; Ninthuk, R; Pholsaeng, C
JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES 2009 59 282 - 282
Dimensional guide to harvesting the radius for orofacial reconstruction.
Apinhasmit W., Chompoopong S., Methathrathip D., Amornmettajit N.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet 2008 91 12 1879 - 1883
Neuronal Sprouting Following Spared Nerve Injury in Rats Studies by Cholera Toxin B Subunit Immunoreactivity.
Chompoopong S, Bamrungsuk K, Tilokskulchai K and Wongtawatchai T
J Microsc Soc Thai 2008 22 50 - 55
The acromial morphology of Thais in relation to gender and age: Study in scapular dried bone
Sangiampong A., Chompoopong S., Sangvichien S., Thongtong P., Wongjittraporn S.
Journal of the Medical Association of Thailand 2007 90 3 502 - 507
Supraorbital Notch/Foramen, infraorbital foramen and mental foramen in Thais: Anthropometric measurements and surgical relevance
Apinhasmit W., Chompoopong S., Methathrathip D., Sansuk R., Phetphunphiphat W.
Journal of the Medical Association of Thailand 2006 89 5 675 - 682
The effect of Pueraria mirifica on ERK1/2 and S-100 following sciatic nerve injury in rats
Chaiworakul P., Chompoopong S.
Neuroscience Research 2006 55 1 S217 - S217
Mental foramen in Thais: an anatomical variation related to gender and side
Apinhasmit W., Methathrathip D., Chompoopong S., Sangvichien S.
Surgical and Radiologic Anatomy 2006 28
Clinical anatomy of the posterior maxilla pertaining to Le Fort I osteotomy in Thais
Apenhasmit W., Chompoopong S., Methathrathip D., Sangvichien S., Karuwanarint S.
Clinical Anatomy 2005 18 5 323 - 329
Anatomical study of the maxillary artery at the pterygomaxillary fissure in a Thai population: Its relationship to maxillary osteotomy
Apinhasmit W., Methathrathip D., Ploytubtim S., Chompoopong S., Ariyawatkul T., Lertsirithong A.
Journal of the Medical Association of Thailand 2004 87 10 1212 - 1217