เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ.ดร. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง

Assist. Prof. Dr. Thanaporn Rungruang
ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) Ph.D.(Medical Science)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์ มาลาเรีย
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Neuroprotective Effects of Germinated Brown Rice in Rotenone-Induced Parkinson’s-Like Disease Rats
Chompoopong S., Jarungjitaree S., Punbanlaem T., Rungruang T., Chongthammakun S., Kettawan A., Taechowisan T.
NeuroMolecular Medicine 2016 18 (3) 334-346
Retinal cell and white matter damages related to memory deficits in voice-cued fear test attunated by sea cucumber extracts (Holothuria Scabra)
Naowasiri T, Rungruang T, Pakaprot N, Taechowisan T, Sobhon P, Chompoopong S
Siriraj Medical Journal. 2016 2016 68 (3): (Suppl 1) S64-S70
Improvement of cognitive impairment in morris water maze by sea cucumber extracts (Holothuria Scabra).
Padungraksart F, Rungruang T, Pakaprot N, Taechowisan T, Sobhon P, Chompoopong S.
Siriraj Med J. 2016 2016 68 (3) (Suppl 1) S11-S17
Anti-fibrotic and anti-inflammatory effects of parboiled germinated brown rice (Oryza sativa ‘KDML 105’) in rats with induced liver fibrosis
Wunjuntuk K., Kettawan A., Rungruang T., Charoenkiatkul S.
Journal of Functional Foods. 2016 26 363-372
Parboiled Germinated Brown Rice Protects Against CCl(4)-Induced Oxidative Stress and Liver Injury in Rats
Wunjuntuk K, Kettawan A, Charoenkiatkul S, Rungruang T.
J Med Food 2015 0
Topical application of Terminalia chebula extract helps croton oil-induced dermatitis in mice
Sukakul T., Kettawan A., Chompoopong S., Rungruang T.
International Food Research Journal 2013 20 5 2269 - 2272
The effect of vitamin c on morphology and histology of liver and spleen of plasmodium - infected mice
Rungruang T., Kaewkongkwan Y., Sukakul T., Kettawan A., Chompoopong S., Boonmars T.
International Food Research Journal 2013 20 4 1639 - 1643
The Effect of 17β-Estradiol on Viability of Primary Culture of Astrocyte following Chronic Ethanol Induction
Soeikrathok C, Rungruang T, Tapechum S, Chaisuksunt V, Chompoopong S
Journal of Microscopy Society of Thailand 2013 27 1 50 - 55
Occurrence of the foramen of vesalius and its morphometry relevant to clinical consideration
Chaisuksunt V., Kwathai L., Namonta K., Rungruang T., Apinhasmit W., Chompoopong S.
The Scientific World Journal 2012 0
Naturally acquired IgG antibodies against the C-terminal part of Plasmodium falciparum sporozoite threonine-asparagine-rich protein in a low endemic area
Suwancharoen C., Putaporntip C., Rungruang T., Jongwutiwes S.
Parasitology Research 2011 0 1 - 6
In vivo antiparasitic activity of the Thai traditional medicine plant-Tinospora crispa-against Plasmodium yoelii
Rungruang T., Boonmars T.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2009 40 5 898 - 900
Topography of carotid bifurcation: Considerations for neck examination
Klosek S.K., Rungruang T.
Surgical and Radiologic Anatomy 2008 30 5 383 - 387
Anatomical study of the greater palatine artery and related structures of the palatal vault: considerations for palate as the subepithelial connective tissue graft donor site
Klosek S.K., Rungruang T.
Surgical and Radiologic Anatomy 2008 0 1 - 6
Chronic steroid administration does not suppress Plasmodium development and maturation
Rungruang T., Klosek S.K.
Parasitology Research 2007 101 1 1091 - 1095
Re-evaluating acridine orange for rapid flow cytometric enumeration of parasitemia in malaria-infected rodents
Bhakdi S.C., Sratongno P., Chimma P., Rungruang T., Chuncharunee A., Neumann H.P.H., Malasit P., Pattanapanyasat K.
Cytometry Part A 2007 71 9 662 - 667