เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร.นพ. ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร

Assoc. Prof. Dr. Thawornchai Limjindaporn
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., Ph.D. (Microbiology and Immunology), Postdoctoral Fellow (Genetics)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
SB203580 Modulates p38 MAPK Signaling and Dengue Virus-Induced Liver Injury by Reducing MAPKAPK2, HSP27, and ATF2 Phosphorylation.
Sreekanth GP, Chuncharunee A, Sirimontaporn A, Panaampon J, Noisakran S, Yenchitsomanus PT, Limjindaporn T.
PLoS One. 2016 11 (2)
Mass spectrometric analysis of host cell proteins interacting with dengue virus nonstructural protein 1 in dengue virus-infected HepG2 cells.
Dechtawewat T, Paemanee A, Roytrakul S, Songprakhon P, Limjindaporn T, Yenchitsomanus PT, Saitornuang S, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Malasit P, Noisakran S.
Biochim Biophys Acta. 2016 1864 (9) 1270-1280
Drug repurposing of minocycline against dengue virus infection.
Leela SL, Srisawat C, Sreekanth GP, Noisakran S, Yenchitsomanus PT, Limjindaporn T.
Biochem Biophys Res Commun. 2016 478 (1) 410-416
Identification of a Conserved RNA-dependent RNA Polymerase (RdRp)-RNA Interface Required for Flaviviral Replication
Hodge, Kenneth; Tunghirun, Chairat; Kamkaew, Maliwan; Limjindaporn, Thawornchai; Yenchitsomanus, Pa-thai; Chimnaronk, Sarin
Journal of Biological Chemistry 2016 291 (33) 17437-17449
Testosterone reduces AGTR1 expression to prevent β-cell and islet apoptosis from glucotoxicity
Kooptiwut S, Hanchang W, Semprasert N, Junking M, Limjindaporn T, Yenchitsomanus PT.
J Endocrinol. 2015 224 (3) 215-224
NF-kB is required for dengue virus NS5-induced RANTES expression
Khunchai S, Junking M, Suttitheptumrong A, Kooptiwut S, Haegeman G, Limjindaporn T, Yenchitsomanus PT.
Virus Res. 2015 197 92-100
Role of human heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C1/C2 in dengue virus replication
Dechtawewat, T; Songprakhon, P; Limjindaporn, T; Puttikhunt, C; Kasinrerk, W; Saitornuang, S; Yenchitsomanus, PT; Noisakran, S
VIROLOGY JOURNAL 2015 12
Adaptor Protein 1A Facilitates Dengue Virus Replication
Yasamut U, Tongmuang N, Yenchitsomanus PT, Junking M, Noisakran S, Puttikhunt C, Chu JJ, Limjindaporn T.
PLoS One 2015 10 6
Novel mutation of the TINF2 gene in a patient with dyskeratosis congenita
Panichareon, B., Seedapan, T., Thongnoppakhun, W., Limwongse, C., Pithukpakorn, M., Limjindaporn, T.
Case Reports in Dermatology 2015 7 2 212 - 219
Inhibition of dengue virus production and cytokine/chemokine expression by ribavirin and compound A
Rattanaburee, T., Junking, M., Panya, A., Sawasdee, N., Songprakhon, P., Suttitheptumrong, A., Limjindaporn, T., Haegeman, G., Yenchitsomanus, P.-T.
Antiviral Research 2015 124 83 - 92
Estrogen reduces endoplasmic reticulum stress to protect against glucotoxicity induced-pancreatic beta-cell death.,
Kooptiwut S, Mahawong P, Hanchang W, Semprasert N, Kaewin S, Limjindaporn T, Yenchitsomanus PT.
J Steroid Biochem Mol Biol 2014 139 25 - 32
Role of adaptor proteins and clathrin in the trafficking of human kidney anion exchanger 1 (kAE1) to the cell surface.
Junking M, Sawasdee N, Duangtum N, Cheunsuchon B, Limjindaporn T, Yenchitsomanus PT.
Traffic. 2014 0
Role of ERK1/2 signaling in dengue virus-induced liver injury.
Sreekanth GP, Chuncharunee A, Sirimontaporn A, Panaampon J, Srisawat C, Morchang A, Malakar S, Thuwajit P, Kooptiwut S, Suttitheptumrong A, Songprakhon P, Noisakran S, Yenchitsomanus PT, Limjindaporn T.
Virus Res. 2014 0 15 - 26
Dengue virus disrupts Daxx and NF-κB interaction to induce CD137-mediated apoptosis
Netsawang J, Panaampon J, Khunchai S3, Kooptiwut S, Nagila A, Puttikhunt C, Yenchitsomanus PT, Limjindaporn T.
Biochem Biophys Res Commun 2014 450 4 1485 - 1491
Identification of New Protein Interactions between Dengue Fever Virus and Its Hosts, Human and Mosquito
Mairiang D., Zhang H., Sodja A., Murali T., Suriyaphol P., Malasit P., Limjindaporn T., Finley Jr. R.L.
PLoS ONE 2013 8 1
Inhibition of p38MAPK and CD137 signaling reduce dengue virus-induced TNF-α secretion and apoptosis
Nagila A., Netsawang J., Suttitheptumrong A., Morchang A., Khunchai S., Srisawat C., Puttikhunt C., Noisakran S., Yenchitsomanus P.-T., Limjindaporn T.
Virology Journal 2013 10 1 105
Compound A, a dissociated glucocorticoid receptor modulator, reduces dengue virus-induced cytokine secretion and dengue virus production
Suttitheptumrong A., Khunchai S., Panaampon J., Yasamut U., Morchang A., Puttikhunt C., Noisakran S., Haegeman G., Yenchitsomanus P.-t., Limjindaporn T.
Biochemical and Biophysical Research Communications 2013 436 2 283 - 288
Role of cathepsin B in dengue virus-mediated apoptosis.
Morchang A, Panaampon J, Suttitheptumrong A, Yasamut U, Noisakran S, Yenchitsomanus PT, Limjindaporn T.
Biochem Biophys Res Commun 2013 0
Testosterone Protects Against Glucotoxicity-Induced Apoptosis of Pancreatic beta-Cells (INS-1) and Male Mouse Pancreatic Islets.,
Hanchang W, Semprasert N, Limjindaporn T, Yenchitsomanus PT, Kooptiwut S.
Endocrinology 2013 154 11 4058 - 4067
Human monoclonal single-chain antibodies specific to dengue virus envelope protein.
Saokaew N, Poungpair O, Panya A, Tarasuk M, Sawasdee N, Limjindaporn T, Chaicumpa W, Yenchitsomanus P.
Lett Appl Microbiol. 2013 0
Interaction of dengue virus nonstructural protein 5 with Daxx modulates RANTES production
Khunchai, S. Junking, M. Suttitheptumrong, A. Yasamut, U. Sawasdee, N. Netsawang, J. Morchang, A. Chaowalit, P. Noisakran, S. Yenchitsomanus, P. T. Limjindaporn, T.
Biochemical and Biophysical Research Communications 2012 423 2 398 - 403
Adaptor protein 1 complexes regulate intracellular trafficking of the kidney anion exchanger 1 in epithelial cells
Almomani, E. Y. King, J. C. Netsawang, J. Yenchitsomanus, P. T. Malasit, P. Limjindaporn, T. Alexander, R. T. Cordat, E.
American Journal of Physiology - Cell Physiology 2012 303 5 C554 - C566
Polyglutamined expanded androgen receptor interacts with chaperonin CCT
Pongtepaditep, S. Limjindaporn, T. Lertrit, P. Srisawat, C. Limwongse, C.
European Journal of Medical Genetics 2012 55 11 599 - 604
Six novel ATP7B mutations in Thai patients with Wilson disease
Panichareon, B. Taweechue, K. Thongnoppakhun, W. Aksornworanart, M. Pithukpakorn, M. Yenchitsomanus, P. T. Limwongse, C. Limjindaporn, T.
European Journal of Medical Genetics 2011 54 2 103 - 107
Cell death gene expression profile: Role of RIPK2 in dengue virus-mediated apoptosis
Morchang A., Yasamut U., Netsawang J., Noisakran S., Wongwiwat W., Songprakhon P., Srisawat C., Puttikhunt C., Kasinrerk W., Malasit P., Yenchitsomanus P.-T., Limjindaporn T.
Virus Research 2011 156 1-2 25 - 34
Role of CD137 signaling in dengue virus-mediated apoptosis
Nagila, A. Netsawang, J. Srisawat, C. Noisakran, S. Morchang, A. Yasamut, U. Puttikhunt, C. Kasinrerk, W. Malasit, P. Yenchitsomanus, P. T. Limjindaporn, T.
Biochemical and Biophysical Research Communications 2011 410 3 428 - 433
Characterizing the role of adaptor protein 1A in the basolateral targeting of kAE1
Almomani, E; Netsawang, J; Ngaojanlar, P; Sawasdee, N; Limjindaporn, T; Yenchitsomanus, P; Cordat, E
BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY-BIOCHIMIE ET BIOLOGIE CELLULAIRE 2011 89 2 275 - 275
Human kidney anion exchanger 1 interacts with kinesin family member 3B (KIF3B)
Duangtum, N. Junking, M. Sawasdee, N. Cheunsuchon, B. Limjindaporn, T. Yenchitsomanus, P. T.
Biochemical and Biophysical Research Communications 2011 413 1 69 - 74
Nuclear localization of dengue virus capsid protein is required for DAXX interaction and apoptosis
Netsawang J., Noisakran S., Puttikhunt C., Kasinrerk W., Wongwiwat W., Malasit P., Yenchitsomanus P.-t., Limjindaporn T.
Virus Research 2010 147 2 275 - 283
Human kidney anion exchanger 1 interacts with adaptor-related protein complex 1 mu1A (AP-1 mu1A)
Sawasdee, N. Junking, M. Ngaojanlar, P. Sukomon, N. Ungsupravate, D. Limjindaporn, T. Akkarapatumwong, V. Noisakran, S. Yenchitsomanus, P. T.
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2010 401 1 85 - 91
Six novel ATP7B mutations in Thai patients with Wilson disease
Panichareon B, Taweechue K, Thongnoppakhun W, Aksornworanart M, Pithukpakorn M, Yenchitsomanus PT, Limwongse C, Limjindaporn T
European Journal of Medical Genetics 2010 54 2 103 - 107
Cell death gene expression profile: role of RIPK2 in dengue virus-mediated apoptosis
Morchang, A. Yasamut, U. Netsawang, J. Noisakran, S. Wongwiwat, W. Songprakhon, P. Srisawat, C. Puttikhunt, C. Kasinrerk, W. Malasit, P. Yenchitsomanus, P. T. Limjindaporn, T.
Virus Research 2010 156 1-2 25 - 34
Body Composition, Muscular Strength and Cardiovascular Strength of the Second-Year Medical Students at Faculty of Medicine Siriraj Hospital,Mahidol University
Vatanashevanopakorn C, Sathirawit P, Kosaisawe N, Chearskul S, Manoonpol C, Pranootnarabhal T, Subsatitkul R, Chantakarn S, Limjindaporn T
Siriraj Medical Journal 2010 62 6 241 - 244
Interaction of dengue virus envelope protein with endoplasmic reticulum-resident chaperones facilitates dengue virus production
Limjindaporn T., Wongwiwat W., Noisakran S., Srisawat C., Netsawang J., Puttikhunt C., Kasinrerk W., Avirutnan P., Thiemmeca S., Sriburi R., Sittisombut N., Malasit P., Yenchitsomanus P.-t.
Biochemical and Biophysical Research Communications 2009 379 2 196 - 200
Production and characterization of anti-dengue capsid antibodies suggesting the N terminus region covering the first 20 amino acids of dengue virus capsid protein is predominantly immunogenic in mice
Puttikhunt C., Ong-ajchaowlerd P., Prommool T., Sangiambut S., Netsawang J., Limjindaporn T., Malasit P., Kasinrerk W.
Archives of Virology 2009 154 8 1211 - 1221
Nuclear localization of dengue virus capsid protein is required for DAXX interaction and apoptosis
Netsawang J., Noisakran S., Puttikhunt C., Kasinrerk W., Wongwiwat W., Malasit P., Yenchitsomanus P.-t., Limjindaporn T.
Virus Research 2009 0
Identification of human hnRNP C1/C2 as a dengue virus NS1-interacting protein
Noisakran S., Sengsai S., Thongboonkerd V., Kanlaya R., Sinchaikul S., Chen S.-T., Puttikhunt C., Kasinrerk W., Limjindaporn T., Wongwiwat W., Malasit P., Yenchitsomanus P.-T.
Biochemical and Biophysical Research Communications 2008 372 1 67 - 72
Interaction of dengue virus envelope protein with endoplasmic reticulum-resident chaperones facilitates dengue virus production.
Limjindaporn T, Wongwiwat W, Noisakran S, Srisawat C, Netsawang J, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Avirutnan P, Thiemmeca S, Sriburi R, Sittisombut N, Malasit P,Yenchitsomanus PT.
Biochem Biophys Res Commun 2008 379 2 196 - 200
Sensitization to Fas-mediated apoptosis by dengue virus capsid protein
Limjindaporn T., Netsawang J., Noisakran S., Thiemmeca S., Wongwiwat W., Sudsaward S., Avirutnan P., Puttikhunt C., Kasinrerk W., Sriburi R., Sittisombut N., Yenchitsomanus P.-t., Malasit P.
Biochemical and Biophysical Research Communications 2007 362 2 334 - 339
Analysis of the interaction between human kidney anion exchanger 1 and kanadaptin using yeast two-hybrid systems
Wongthida P., Akkarapatumwong V., Limjindaporn T., Kittanakom S., Keskanokwong T., Eurwilaichitr L., Yenchitsomanus P.-T.
Genetics and Molecular Biology 2006 29 1 14 - 22
Impaired interaction of ฮฑ-haemoglobin-stabilising protein with ฮฑ-globin termination mutant in a yeast two-hybrid system
Turbpaiboon C., Limjindaporn T., Wongwiwat W., U-Pratya Y., Siritanaratkul N., Yenchitsomanus P.-T., Jitrapakdee S., Wilairat P.
British Journal of Haematology 2006 132 3 370 - 373
High-throughput cloning of Campylobacter jejuni ORfs by in vivo recombination in Escherichia coli
Parrish J.R., Limjindaporn T., Hines J.A., Liu J., Liu G., Finley R.L. Jr.
Journal of Proteome Research 2004 3 3 582 - 586
Nitrogen metabolism and virulence of Candida albicans require the GATA-type transcriptional activator encoded by GAT1
Limjindaporn T., Khalaf R.A., Fonzi W.A.
Molecular Microbiology 2003 50 3 993 - 1004
Simultaneous cloning of open reading frames into several different expression vectors
Stanyon C.A., Limjindaporn T., Finley R.L. Jr.
BioTechniques 2003 35 3 520 - 6