เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร. ขจี ปิลกศิริ

Assoc. Prof. Dr. Kajee Pilakasiri
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Situs inversus totalis and ultrastructure of respiratory cilia: report of a cadaveric case
Roongruangchai J., Narongsak W., Plakornkul V., Viravud Y., Sripaoraya K., Roongruangchai K.
Journal of the Medical Association of Thailand 2012 95 1 132 - 138
Efficacy of chitin-PAA-GTMAC gel in promoting wound healing: animal study
Pilakasiri, K. Molee, P. Sringernyuang, D. Sangjun, N. Channasanon, S. Tanodekaew, S.
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE 2011 22 11 2497 - 2504
Ultrastructural study of Brugia pahangi: A rich antigenic source
Pilakasiri K., Pilakasiri C., Roongruangchai J., Roongruangchai K., Sobhon P.
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 2007 55 7
A histopathological study of hearts and spleens of hamsters (Mesocricetus auratus) infected with Leptospira interrogans, serovar pyrogenes
Muensoongnoen J., Phulsuksombati D., Parichatikanond P., Sangjan N., Pilakasiri C., Sripaoraya K., Roongruangchai J., Koedpuech K., Pilakasiri K.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2006 37 4 720 - 728
The ultrastructure of the gravid uterus of Brugia pahangi, another rich source of antigen of the filarial parasite
Pilakasiri K., Roongruangchai J., Roongruangchai K., Pilakasiri C., Sobhon P.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005 36 5 1096 - 1104