เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ. เกษร ศรีเปารยะ

Assist. Prof. Kesorn Sripaoraya
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : จุลกายวิภาคศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
A histopathological study of hearts and spleens of hamsters (Mesocricetus auratus) infected with Leptospira interrogans, serovar pyrogenes
Muensoongnoen J., Phulsuksombati D., Parichatikanond P., Sangjan N., Pilakasiri C., Sripaoraya K., Roongruangchai J., Koedpuech K., Pilakasiri K.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2006 37 4 720 - 728
Anatomy of Renal Arterial Supply
Khamanarong K., Prachaney P., Utraravichien A., Tong-Un T., Sripaoraya K.
Clinical Anatomy 2004 17 4 334 - 336