เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร.ทพ.ญ. จันทิมา รุ่งเรืองชัย

Assoc.Prof.Dr. JANTIMA ROONGRUANGCHAI
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), ท.บ., ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : วิทยาเอมบริย์โอ
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
The effects of the court-type Thai traditional massage on anatomical relations, blood flow, and skin temperature of the neck, shoulder, and arm
Plakornkul V., Vannabhum M., Viravud Y., Roongruangchai J., Mutirangura P., Akarasereenont P., Laohapand T.
BMC Complementary and Alternative Medicine. 2016 16 (1)
Viability and morphological changes of Acanthamoeba spp. cysts after treatment with Effective microorganisms (EM)
Sampaotong T., Lek-Uthai U., Roongruangchai J., Roongruangchai K.
Journal of Parasitic Diseases 2014 0
Situs inversus totalis and ultrastructure of respiratory cilia: report of a cadaveric case
Roongruangchai J., Narongsak W., Plakornkul V., Viravud Y., Sripaoraya K., Roongruangchai K.
Journal of the Medical Association of Thailand 2012 95 1 132 - 138
STEREO AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPIC STUDIES OF THE THIRD STAGE LARVAE OF ANISAKIS SIMPLEX
Roongruangchai, J; Tamepattanapongsa, A; Roongruangchai, K
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 2012 43 2 287 - 295
Identification of the external laryngeal nerve: its anatomical relations to inferior constrictor muscle, superior thyroid artery, and superior pole of the thyroid gland in Thais
Taytawat, P. Viravud, Y. Plakornkul, V. Roongruangchai, J. Manoonpol, C.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet 2010 92 8 961 - 968
Comparison of Pouzolzia indica methanolic extract and Virkon against cysts of Acanthamoeba spp
Roongruangchai, K. Kummalue, T. Sookkua, T. Roongruangchai, J.
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 2010 41 4 776 - 784
Pouzolzia indica methanolic extract fraction 2 and povidone-iodine induced changes in the cyst of Acanthamoeba spp: light and electron microscopic studies
Roongruangchai J, Sookkua T, Kummalue T, Roongruangchai K
Journal of the Medical Association of Thailand 2009 92 11 1492 - 1499
Microvasculature of the medulla oblongata in the Lyle s flying fox (Pteropus lylei)
Sricharoenvej S., Niyomchan A., Lanlua P., Piyawinijwong S., Roongruangchai J.
Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryologia 2008 37 6 401 - 407
Ultrastructural study of Brugia pahangi: A rich antigenic source
Pilakasiri K., Pilakasiri C., Roongruangchai J., Roongruangchai K., Sobhon P.
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 2007 55 7
Comparison of blood feeding response and infection of Aedes aegypti to Wuchereria bancrofti using animal membranes and direct host contact
Pothikasikorn J., Bangs M.J., Chareonviriyaphap T., Roongruangchai K., Roongruangchai J.
Journal of the American Mosquito Control Association 2007 23 3
Renal microvascular changes in streptozotocin-induced, long-termed diabetic rat
Sricharoenvej S., Tongpob Y., Lanlua P., Piyawinijwong S., Roongruangchai J., Phoungpetchara I.
Journal of the Medical Association of Thailand 2007 90 12
A histopathological study of hearts and spleens of hamsters (Mesocricetus auratus) infected with Leptospira interrogans, serovar pyrogenes
Muensoongnoen J., Phulsuksombati D., Parichatikanond P., Sangjan N., Pilakasiri C., Sripaoraya K., Roongruangchai J., Koedpuech K., Pilakasiri K.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2006 37 4 720 - 728
The ultrastructure of the gravid uterus of Brugia pahangi, another rich source of antigen of the filarial parasite
Pilakasiri K., Roongruangchai J., Roongruangchai K., Pilakasiri C., Sobhon P.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2005 36 5 1096 - 1104