ภาควิชาขอขอบพระคุณคณะผู้เยี่ยมสำรวจภายใน HA สำหรับคำแนะนำเพื่อการพัฒนาให้แก่ภาควิชา


ภาควิชาขอขอบพระคุณคณะผู้เยี่ยมสำรวจภายใน HA สำหรับคำแนะนำเพื่อการพัฒนาให้แก่ภาควิชา


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา : 09:56 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 58