ภาควิชา นำโดย อ นพ วริศ, อ นพ ธนภูมิ และ อ พญ อุรุชา กำลังสอน short course in gross Anatomy ให้กับนักศึกษาสาขา Acupuncture and Moxibusion จากมหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่นค่ะ


ภาควิชา นำโดย อ นพ วริศ, อ นพ ธนภูมิ และ อ พญ อุรุชา กำลังสอน short course in gross Anatomy ให้กับนักศึกษาสาขา Acupuncture and Moxibusion จากมหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่นค่ะ


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา : 11:40 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 86