ขอเชิญเข้าร่วมอบรม " ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ 30-31 พค 2561


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม " ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ 30-31 พค 2561 www.labanimals.net ค่ะ


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา : 08:23 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 86