ทีม AUNQA เข้าร่วมการอบรมและ brainstorm กับท่านรองคณบดีหลังปริญญา


ผศ ดร ธนาภรณ์ รุ่งเรือง ประธานหลักสูตร ป โท กายวิภาคศาสตร์และทีม AUNQA เข้าร่วมการอบรมและ brainstorm กับท่านรองคณบดีหลังปริญญาค่ะ


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา : 13:17 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 72