ประชาสัมพันธ์การอบรม Siriraj iTalk ครั้ง ที่ 6 หัวข้อ "จากนวัตกรรมในห้องเรียนสู่ธุรกิจข้ามประเทศ ทำอย่างไรในวัยไม่ถึง 20"


ขอประชาสัมพันธ์การอบรม Siriraj iTalk ครั้ง ที่ 6 หัวข้อ "จากนวัตกรรมในห้องเรียนสู่ธุรกิจข้ามประเทศ ทำอย่างไรในวัยไม่ถึง 20" โดยวิทยากร คือ คุณปิ่นกมล เรืองเดช เจ้าของบริษัท ริชชี่ (2016) จำกัด ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีสำนักงานอยู่ที่อาคารสาทร ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทเนเธอร์แลนด์ โดยขณะนี้ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุนเพชรพระจอม


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา : 13:14 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 100