รับสมัครนักศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์


หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย หลักสูตรที่เนื้อหาแน่นเป๊ะและผลิตให้ไปเป็นอาจารย์กายวิภาคศาสตร์โดยแท้จริง หลักสูตรที่มีศิษย์เก่าเยอะที่สุดและกระจายอยู่ทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรที่มีอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี กว่าครึ่ง รัก นศ และ ดูแลนักศึกษาดั่งลูกหลาน และสามารถพา นศ จบภายใน 2-3 ปี ใครเรียนดีมีทุนให้ตลอดปีการศึกษา จบแล้วถ้าอยากเรียนต่อ อ มีconnection ให้ทั้งใน และ ต่างประเทศ สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา มาสมัครเลยนะคะ รอบสอง เปิดรับแล้ว ถึง 20 คน www.grad.mahidol.ac.th หรือติดต่อประธานหลักสูตรก่อนได้เสมอและทุกเวลา (อ ธนาภรณ์ )


by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา : 08:48 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 81