อบรม Human Resources and politics in Organization จาก True และ ปตท


ผศ ดร ธนาภรณ์ รุ่งเรือง รองหัวหน้าภาควิชา และ ประธานหลักสูตรปริญญาโทกายวิภาค พร้อมด้วย คุณศุภนิดา กมลปภาธำรง นักวิทยาศาตร์และทีม AUNQA เข้ารับการอบรม Human Resources and politics in Organization จาก True และ ปตท


ประเภทข่าว :

by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา : 09:17 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 81