ข่าวดีรับกุมภาพันธ์ นศ.ป.โท จากงานประชุมจุลทรรศน์นานาชาติ The MST 35 International Conference ที่เชียงใหม่


ข่าวดีรับกุมภาพันธ์ นศ.ป.โทค่ะ จากงานประชุมจุลทรรศน์นานาชาติ The MST 35 International Conference ที่เชียงใหม่ ค่ะ คือ - นส.อรอนงค์ ได้รางวัล The best oral presentation ค่ะ - นส.ศศิภา ได้รางวัล The outstanding poster presentation


ประเภทข่าว :

by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา : 13:02 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 93