สะดวก รวดเร็ว ด้วยการชำระเงิน แค่สแกน QR Code


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ และลงทะเบียนเรียนคอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น สะดวก รวดเร็ว ไม่มีค่าธรรมเนียม ด้วยการชำระเงิน แค่สแกน QR Code เริ่ม 1 กพ 1561


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา : 08:17 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 113