นศ ท่านใด สนใจไปแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น TMDU หรือ Kobe เป็นระยะเวลา 2-3 เดือน ติดต่อ อ พู่ด่วน หรือ website www.sirirajgrad.com. เพื่อดูคุณสมบัติค่ะ


www.sirirajgrad.com


by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา : 08:04 น.

อัพเดตข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา : 08:05 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 87