ขอแสดงความยินดี กับ ประธานหลักสูตรฯ กายวิภาคศาสตร์ อ ธนาภรณ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์สัตว์ทดลองศิริราชท่านใหม่


ขอแสดงความยินดี กับ ประธานหลักสูตรฯ กายวิภาคศาสตร์ อ ธนาภรณ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์สัตว์ทดลองศิริราชท่านใหม่


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา : 09:35 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 544