รายการ The Spy Man Show ช่อง 3 SD (ช่อง28) โดยพิธีกร คุณเดี่ยว สุริยนต์ มาสัมภาษณ์ อ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์


รายการ The Spy Man Show ช่อง 3 SD (ช่อง28) โดยพิธีกร คุณเดี่ยว สุริยนต์ มาสัมภาษณ์ อ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เกี่ยวกับอาจารย์แพทย์สาขากายวิภาคศาสตร์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา : 17:08 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 828