ขอบคุณ คุณเดี่ยว สุริยนต์ และทีมงาน ที่ใช้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์เป็นแหล่งถ่ายทอดการเรียนรู้เพื่อสาธารณ


ขอบคุณ คุณเดี่ยว สุริยนต์ และทีมงาน ที่ใช้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์เป็นแหล่งถ่ายทอดการเรียนรู้เพื่อสาธารณชนค่ะ


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา : 15:03 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 107