ขอแสดงความยินดี กับ คุณศุภนิดา กมลปภาธำรง นักวิทยาศาสตร์ของภาควิชา ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม รางวัลโครงการติดดาวประจำปี 2559 ในโครงการ "จะสวยต้องระวัง...ตำแหน่งสำคัญบนใบหน้า"


ขอแสดงความยินดี กับ พี่ฝน คุณศุภนิดา กมลปภาธำรง ศิษย์เก่า ป โท กายวิภาค และ นักวิทยาศาสตร์ของภาควิชา ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมในงาน quality fair ของคณะ รางวัลโครงการติดดาวประจำปี 2559 ในโครงการ "จะสวยต้องระวัง...ตำแหน่งสำคัญบนใบหน้า"


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา : 08:12 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 174