อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ร่วมด้วย ผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ ฯ บุคลากร ร่วมพิธี ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา : 11:10 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 494